top of page

Vi kan hjælpe på flere niveauer…

… identifikation af samfundets vigtigste kompetencebehov 
… udvikling af uddannelsespolitik og tiltag 
… udvikling, koordinering og budgettering af indsatser
… skole- og uddannelsesudvikling, lokal kapacitetsopbygning og allokering 
… planlægning, differentiering og evaluering af undervisning 

Vores styrkeposition   

alexandre-debieve-FO7JIlwjOtU-unsplash.jpg

En forskningsbaseret, omfattende, detaljeret og løbende opdateret database for kompetencer inden for teknologi og digitalisering. Som understøtter en struktureret proces for undersøgelse, udvælgelse og beslutninger om kompetenceudvikling med lokalt tilpassede use cases.

Elementer i vores proces

1. Interessentinddragelse  
Systematisk indhentning af komp
etencerelaterede perspektiver, som visuelle lag i kompetencekortet.


2. Analyse 
Filtrering og sammenligning af perspektiver i kompetencekortet.


3. Scenarier
Markering af fokusområder og prøvehandlinger i kompetencekortet. 


4. Beslutninger 
Markering af beslutninger i kompetencekortet, som kan kommunikeres til organisationen.  


5. Udrulning 
Delegering og operationalisering af beslutningerne. 


6. Forankring 
Løbende monitorering og opfølgning.  

 

Eksempler på relevante projekter og kunder med fokus på kompetencer inden for teknologi 

 • VEU: Aftager-informeret efteruddannelse af lærere i undervisning med teknologi
  UCN, Aalborg-, Hjørring-, Thisted- og Vesthimmerland Kommune (medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet)

   

 • Analyse og implementeringsstøtte: Kortlægning af vejlederkompetencer for Teknologi & Innovations-lærere (T&I)
  Rødovre Kommune - TekX

   

 • Analyse og implementeringsstøtte: Dialogværktøj til udvikling og rekruttering af ressourcepersoner
  Aarhus Kommune - De32

   

 • Organisationsudvikling og strategi: Udvikling af digital strategi med teknologiforståelse som krumtap
  Skolen på Hannemanns Allé, Københavns Kommune

   

 • Forskning: “Mapping what matters – an approach to determine curriculum content of in-service teacher training.” Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(25). https://doi.org/10.7146/lom.v15i25.128503.

extended graph.JPG

Eksempel:
Kompetencekort for ‘skoleudvikling og digital teknologi’

Dette kort er udviklet i et projekt om efterspørgselsdrevet og fleksibel efteruddannelse inden for undervisning med teknologi. Projektet er lavet i samarbejde med Professionshøjskolen UCN, Aalborg Kommune, Thisted Kommune, Hjørring Kommune og Vesthimmerland Kommune. Projektet blev støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.  

 

 

Vores team

CompetencySpace er en forskningsbaseret virksomhed. Vi er specialiseret i kortlægning og håndtering kompetencer med særligt fokus på udvikling af medarbejdere og ledere i bl.a. uddannelsessektoren.
 

 • Mathias Lund Schjøtz, direktør og medstifter af CompetencySpace med særlig interesse for kompetenceudvikling i praksis, digitalisering, innovation og anvendelse af nye teknologier.
   

 • Andreas Lindenskov Tamborg, ph.d. og medstifter af CompetencySpace samt postdoc på KU med særlig forskningsinteresse i teknologiforståelse, computational thinking og implementering. 
   

 • Michael Rugaard, seniorkonsulent med særligt fokus på understøttelse af ledere i at sætte klare mål, sikre fremdrift og kvalitet i strategi og driftsopgaver

bottom of page